13 februari - Årsmöte

  • Ordförande Göran B. tackar Christina Löfgren för många års utmärkta insatser för SPF Gamletull
  • Dagens föredragshållare Eva-Gun Westford
  • Ordförande Göran B. tackar Christina Löfgren för många års utmärkta insatser för SPF Gamletull
  • Dagens föredragshållare Eva-Gun Westford

 

Årsmöte
Föreningen genomförde sitt 34:e årsmöte måndagen den 13 februari. Intresset var stort och vi räknade in 85 medlemmar till årsmötet.

Ordföranden på mötet, Per Ohlsson, klubbade igenom punkter kring ekonomi och olika val till styrelsen.

Vi avtackade en trotjänare, Christina Löfgren, som efter 12 år slutade i styrelsen.

Efter förhandlingarna berättade Ewa-Gun Westford om sitt liv som  polis och människa. En fascinerande berättelse.

Protokoll från årsmötet - klicka här

Kallelse och dagordning - klicka här
Resultat 2022 - klicka här
Revisionsberättelse 2022 - klicka här
Budget 2023 - klicka här
Valberedningens förslag - klicka här 
Verksamhetsberättelse 2022 - klicka här