Varför gå med i SPF Seniorerna?

Därför bör din vänn gå med i SPF Seniorerna Knutpunkten, Herrljunga!

Varför ska jag vara med i en pensionärsförening? Har du fått den frågan från en vän?

Ett vanligt svar brukar vara, att få tillfälle att delta i trevliga lokala aktiviteter som föreningarna runt om i landet arrangerar. Möten, studiebesök, resor, friskvårdsaktiviteter, kurser och körsång.

Det är ett bra svar - men det finns ett till viktigt svar:

För att kunna påverka samhällets ”makthavare”, dvs politikerna, i en riktning som gynnar seniorer.

Ett väldigt bra exempel på att pensionärerna behöver egna ”fackföreningar” som för deras talan, det är frågan om ”1957-orna” som har varit aktuell det senaste året.

För dig som inte är insatt i frågan: Det handlar om att de som är födda 1957 och gick i pension ”hamnade i kläm” i samband med införande av ny lagstiftning. Det var ett rent förbiseende, det var ingen som ville ”misshandla” 1957-orna, ingen insåg konsekvenserna av det som man beslutade.

Förslaget kom från riksdagens ”pensionsgrupp”, som består av representanter för samtliga partier utom SD. Och pensionsgruppen lägger inte fram något förslag om inte alla partier i gruppen är eniga om det.

Så alla var eniga. Och den då socialdemokratiska regeringen skrev en proposition. Antagligen var det inget som riksdagsledamöterna ägnade något större intresse åt att läsa. Alla partier i pensionsgruppen hade ju varit eniga - varför skulle då riksdagsledamöterna fördjupa sig i frågan? De hade sannolikt en massa andra handlingar att läsa. Riksdagen beslöt i enlighet med propositionen.

När konsekvenserna av ändringen uppenbarades höll alla med om att det var ett misstag. Men ingen brydde sig om att göra någon ändring, varken i den förra eller den nuvarande regeringen. Alla bara sköt frågan ifrån sig.

Pensionärsorganisationerna fick med sig såväl Kommunal som TCO och Skattebetalarnas förening i en debattartikel i Aftonbladet den 23 augusti: (https://www.spfseniorerna.se/nyheter/ekonomi/20232/augusti/aftonbladet_230823/)

"1957:orna som drabbats av den orättvisa skattesmällen måste kompenseras. I höstbudgeten finns chansen att rätta det som blivit fel. För regeringen och Sverigedemokraterna – som avtalat att sänka skatten på pensioner – bör det vara prioriterat att gottgöra den straffbeskattade årskullen. Allt annat är orimligt. I botten ligger inget mindre än trovärdigheten till skatte- och pensionssystemen och ytterst förtroendet för staten."

Men det blir en kompensation - TACK VARE pensionärsorganisationerna. Utan deras agerande hade inget hänt.

Läs här Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommentar till regeringens löfte om kompensation som kom i slutet av augusti

Så pensionärsförbunden behövs! Och de behöver vara starka, dvs ha många medlemmar. Tveka inte att förklara det för din vän! SPF Seniorerna och PRO har vardera ungefär en kvarts miljon medlemmar, SKPF har något färre. Av Sveriges två miljoner seniorer (dvs äldre än 65 år) är alltså ungefär 700.000 medlemmar i något pensionärsförbund. Men en majoritet är inte medlem i något av förbunden. Gör något åt det!

Förutom att stödja förbundens påverkansarbete kan din vän ha mycket trevligt i din lokala förening (men det vet du ju själv).

Säg till din vän att han/hon är välkommen som medlem i SPF Seniorerna Knutpunkten Herrljunga. (Klicka här för att komma till sidan "Bli medlem".)

Besök gärna vår webbplats spfseniorerna.se/Knutpunkten för att se vad vi har för oss.