Höstresa 10 september 2019

Knutpunkten fick en historisk lektion av kavallerimajor Bernhard Englund

 • Ryttmästarbostället Foto: UK
 • Bernhard Englund tar emot sina gäster. Foto: Peter Lindblom
 • SPF Knutpunkten får en lektion i historia om Ryttmästarbostället. Foto: Peter Lindblom
 • Bernhard Englund, iklädd karolinsk ryttmästaruniform, i samspråk med en av SPF-pensionärerna, Inger Paulsson. Foto: Peter Lindblom.
 • Ett vackert skåp. Foto Peter Lindblom
 • Många spännande rum finns det i Ryttmästarbostället. Foto: Peter Lindblom
 • Vi blev överraskade för varje dörr som öppnades. Här ytterligare ett spännande rum. Foto: Peter Lindblom
 • Ryttmästarbostället  Foto: UK
 • Bernhard Englund tar emot sina gäster. Foto: Peter Lindblom
 • SPF Knutpunkten får en lektion i historia om Ryttmästarbostället. Foto: Peter Lindblom
 • Bernhard Englund, iklädd karolinsk ryttmästaruniform, i samspråk med en av SPF-pensionärerna, Inger Paulsson.  Foto: Peter Lindblom.
 • Ett vackert skåp. Foto Peter Lindblom
 • Många spännande rum finns det i Ryttmästarbostället. Foto: Peter Lindblom
 • Vi blev överraskade för varje dörr som öppnades. Här ytterligare ett spännande rum. Foto: Peter Lindblom

En historisk kavalkad, som kommer att finnas länge på näthinnan. Platsen var Ryttmästarbostället vid natursköna Simsjön utanför Skövde.

30 pensionärer, tillhörande SPF Knutpunkten i Herrljunga, har haft närkontakt med många hundra års historia. En kombination av humor, kunskap och engagemang.

Bakom skådespelet, för ett sådant bjöds det verkligen på, fanns den tidigare kavallerimajoren vid K3, Bernhard Englund. Nu iklädd en ståtlig karolinsk ryttmästaruniform. Med kunglig medalj på bröstet.

Här har Bernhard Englund, som pensionär, byggt upp en imponerande anläggning. Med många rum fyllda med möbler, vapen och annat från indelningsverkets tid.

Några av Europas finaste samlingar av vapen och unika möbler från tiden med flera konungar. Här fick pensionärsgruppen, på ett inlevelsefullt sätt, veta hur våra gamla knektar och deras befäl hade det på sin tid. Bernhard Englund eminenta kunskaper i ämnet fick besökarna att mer än häpna. Även den måttligt historieintresserade rycktes med och fick höra om hur Sverige byggdes upp och blev en stormakt i Europa. Om slit och släp hemma på torpen och om stora barnkullar, där bara de starkaste överlevde.

Idag är det en ideell förening som håller i verksamheten. I Bernhard Englund har man en berättare, som slår det mesta i genren.

Ryttmästarbostället är en rekonstruktion efter Erik Dahlbergs ritningar från år 1687.

 

 Resekommittén: Stig Björkman, Jan Claeson, Lena Kellerman och Anita Widing