Tillsammans – mindre ensam

SPF Seniorerna arbetar för att lindra ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre.

SPF Seniorerna
Vi vill under rubriken Tillsammans – mindre ensam synliggöra anhöriga och deras insatser och den ofrivilliga ensamhet som kan drabba dem samt det stöd och den hjälp en kan få.

 

Herrljunga kommun Rättighetsnätverket.
Herrljunga kommun arbetar aktivt med att främja sociala möten och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering, bland annat genom så kallade ”föreläsningsfika”.

SPF Knutpunktens medlemar bjuds in till "föreläsningsfika" en social mötesplats!

Dag: Meddelas senare (sensommaren 2022).
Tid: Meddelas senare.
Plats: Meddelas senare.