Folkhälsa och Covid-19

Aktuell information om folkhälsa, vaccinationer och Covid-19.

2024-03-28
Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024
Länk till Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-varen-2024/

  • Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.
  • Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024

 

2024-03-05
Fem tips till seniorer för en friskare mun
Länk till artikel hos VGR Fokus https://vgrfokus.se/2024/03/fem-tips-till-seniorer-for-en-friskare-mun/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=de-senaste-newsletter-total-nyheterna-fran-vgrfokus_12

2024-01-31
Folktandvården, Centrum för äldretandvård
Att vara frisk i munnen är en förutsättning för att kunna le, tugga och skratta. Munhälsan påverkar till stor del äldre personers livskvalitet och riskerar dessvärre att snabbt raseras när man blir skör eller beroende av stöd och omsorg.

Centrum för äldretandvård (CÄT) är Sveriges första kunskapscentrum med fokus på äldre och är en del av Folktandvården Västra Götaland. CÄT fungerar som en regional resurs till stöd för offentlig och privat tandvård samt hälso- och sjukvård.

Länk till Centrum för äldretandvård web-sida: https://folktandvarden.vgregion.se/om-oss/verksamhet-och-organisation/halsoarbete/centrum-for-aldretandvard/

Centrum för äldretandvård ger ut nyhetsbrev. Länk till nyhetsbrev nr. 4 2023 om Friskfaktorer för munhälsa: https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/ftv4875-1711391744-2320/native/Nyhetsbrev%20C%c3%84T%20nr4%202023.pdf

 

23-10-17
Närhälsan Herrljunga
VACCINATION SÄSONGSINFLUENSA och COVID-19:
31/10 - 3/11 OCH 7/11 - 10/11 KL. 09:00-16:00 har vi drop-in för årets vaccination. Vill du hellre boka din tid finns det tider att boka på hemsidan. Du som är 80 år eller äldre kommer att få en kallelse per post.
Du kan själv välja om du vill ha den ena, den andra eller båda vaccinationerna.
Om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp är vaccinationerna avgiftsfria. Övriga 230 kr för säsongsinfluensa.

Välj DIGITALA KALLELSER:
Se dina kallelser direkt i mobilen genom att logga in på 1177.se. Gå till inställningar och välj att i första hand få din information digitalt. Godkänn avisering och delning. Då kommer vården att skicka dina kallelser digitalt, när det är möjligt.

2023-09-07
Folkhälsomyndigheten, nya rekommendationer för vaccination mot covid-19.
(Länk till folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för vaccination mot covid-19).

Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 oktober 2023 och som längst till och med 29 februari 2024.
Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer få en fullständig vaccination av en dos vaccin, som alltså inte längre behöver upprepas i en så kallad primärvaccinationsserie.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år (för lista på medicinska riskgrupper se nedan)
Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

50–64 år
Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

2022-07-05
Vården efterlyser andningsmaskiner som inte används.
I Västra Götaland står över 1200 personer i kö för att få en andningsmaskin, CPAP, som hjälp mot sin sömnapné. Samtidigt står flera hundra andningsmaskiner hemma hos människor utan att användas. Nu uppmanas alla som inte använder sin maskin att lämna tillbaka den, både för sin egen och för andras skull.
Länk till Västra Götalands Regionen med mer info:https://vgrfokus.se/2022/07/varden-efterlyser-andningsmaskiner-som-inte-anvands/