Folkhälsa och Covid-19

Aktuell information om folkhälsa, vaccinationer och Covid-19.

2023-03-01
Folkhälsomyndigheten, nya rekommendationer för vaccination mot covid-19.
(Länk till folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer för vaccination mot covid-19).

Nya rekommendationer som gäller från och med 1 mars 2023.
Här följer myndighetens rekommendationer för olika åldersgrupper och riskgrupper. Rekommendationerna gäller från och med 1 mars 2023 och som längst till och med 29 februari 2024:

80 år och äldre, samt boende på SÄBO
Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas två doser under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

Tidsintervall mellan de två doserna: minst 6 månader.
Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

65–79 år och personer i riskgrupp från 18 år
Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023/24. Rekommendationen gäller oavsett tidigare antal doser.

En ytterligare dos vaccin finns tillgänglig att tas under perioden 1 mars 2023–29 februari 2024.

Tidsintervall för vaccination: minst 6 månader sedan senaste dos.
Denna åldersgrupp rekommenderas att ha en grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) följt av en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

 

 

2022-07-05
Vården efterlyser andningsmaskiner som inte används.
I Västra Götaland står över 1200 personer i kö för att få en andningsmaskin, CPAP, som hjälp mot sin sömnapné. Samtidigt står flera hundra andningsmaskiner hemma hos människor utan att användas. Nu uppmanas alla som inte använder sin maskin att lämna tillbaka den, både för sin egen och för andras skull.
Länk till Västra Götalands Regionen med mer info:https://vgrfokus.se/2022/07/varden-efterlyser-andningsmaskiner-som-inte-anvands/