Aktiviteter våren 2021

Vårens program och cirklar är till viss del klara. Vår förhoppning är att de ska kunna genomföras. Corona-viruset kommer förmodligen att finnas kvar - länge. Men för allas välmående måste vi göra något bra av detta.