Månadsmöte i oktober

På månadsträffen i oktober underhöll musikanten och sångaren Oskar Kjällgren