December månadsblomma

Daga Samuelsson vann en vacker vit Azalea på Julfesten som var decembers månadsmöte.

Månadsblommans vinnare: Daga Samuelsson 
Foto: Peter Lindblom