Månadsträff - Maj

Månadsträffen den 9 maj gästades av Laila Palmén som berättade om sitt utlandsengagemang. Ordföranden Jan Claeson tackade henne för en intressant föreläsning och förärade henne en bukett med vackra blommor.

Som vanligt bjöds gott kaffe med smörgås och kaka. Månadens blomma delades ut och så blev det dragning på lotterna.

  • Jan Claeson överlämnar en vacker bukett till Laila Palmén