Höstresa 2020

Resegruppen genomförde en höstresa den 1 sept. till Kata gård i Varnhem som ligger ett stenkast från klosterkyrkan och klosterruinerna.

  • Kata Gård, Varnhem

KATA GÅRD
2005 inleddes utgrävningar av en kulle intill Varnhems klosterkyrka. Man fann där rester av en gårdskyrka från 900-talet som vittnar om att Västergötland kristnades 100 år tidigare än vad som var känt. Ruinen är lämningar av Sveriges äldsta kristna kyrkorum och förmodligen även äldsta rum överhuvudtaget. Kata heter kvinnan som styrde gården och lät bygga kyrkan, varför platsen fått namnet Kata gård.

För att göra den gamla kyrkan tillgänglig för besök måste kyrkogrunden med sina gravplatser skyddas från väder och vind.

Överbyggnaden som gränslar över ruingrund och grav är 12 meter bred, 19 meter lång samt 12 meter hög. Byggnaden är utan uppvärmning. Den befintliga vägen på klosterkyrkans mark får hårdgjord yta för att underlätta besöket uppe på kullen.
(Uppgifter tagits från Wikipedia)