Aktuella frågor, information och guider

Under denna rubrik finns information och guider om aktuella frågeställningar.

Aktuellt

2023-09-07
Uppdaterad information om Covid 19 vaccinering hösten 2023

2023-02-15
Nyhetsbrev från Centrum för äldretandvård,
Sprider kunskap om tandvård vid demenssjukdomar. Klicka här för att läsa informationen.

2022-11-24
Patientnämnden i Västra Götalandsregionen
har presenterat en rapport "Äldre röster om vården ". Rapporten är en analys av klagomål till patientnämnden när patienten är över 70 år.
Rapporten (PDF) finns att hämta på Västra Götalandsregionen web-sida:https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/pnn7786-1025393182-848/surrogate

Patientnämnden tar tacksamt emot kommentarer eller synpunkter med anledning av rapporten.
Via denna länk finns mer information och kontaktuppgifter till Patientnämnden i Västra Götalandsregionen: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/mer-information-och-kontakt/

2022-06-03
Länsstyrelsens i Västra Götaland bevaka hur möjligheterna ser ut för länets invånare att använda sig av grundläggande betaltjänster. Har vi alla tillgång till dessa tjänster? Kan alla använda dem? Vilka har eller kan inte det i sådana fall, och varför är det så? Vi gör årligen en rapport med våra iakttagelser och bedömningar, som presenteras för regeringen.