Övriga ansvarsområden 2023

Den här sidan är uppdatera efter årmötesförhandlingarna 2023.

Studiesamordning:
Eva Holmqvist

Seniorsäkerhetsfrågor:
Ingvar Valdemarsson

Folkhälsofrågor:
Anita Stiller, Majken Nyberg

Web och digitalisering:
Ragnvald Åberg

Foto:
Jeannette Forsberg

Medlemsregistrator:
Margaretha Dahlquist

Program- och Informationssamordning:
Jan Claeson, Margaretha Dalquist, Lennart Sandin

Resesamordning:
Jan Claeson, Lena Kellerman, Stig Björkman, Anita Widing

Värdinnor:
Gunilla Björkman

Servering:
Marie Törn, Ingabritt Sandin

Medhjälpare servering:
Daga Samuelsson, Elsie Valdemarsson, Ingvar Valdemarsson,
Lilian Elverskog, Lars Elverskog, Per-Olof Gustavsson

Serveringsersättare:
Inger Gustavsson, Lena Kellerman