SPF Knutpunktens styrelse 2022

Styrelse vid årsmötet 2022

  • 2020 års Styrelse

Från vänster: Jan Lundblad ledamot, Margaretha Dahlquist ledamot,
Anita Widing ledamot, Jan Claeson ordförande, Bertil Jansson vise ordförande,
Lena Kellerman sekreterare, Lennart Sandin kassör.