SPF Knutpunktens styrelse 2024

Styrelsen återvalda vid årsmötet 2024

  • 2020 års Styrelse

Från vänster: Jan Lundblad ledamot, Margaretha Dahlquist ledamot,
Anita Widing ledamot, Jan Claeson ordförande, Bertil Jansson vise ordförande,
Lena Kellerman sekreterare, Lennart Sandin kassör.