Hemtjänstindex 2023

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Projektet ägs av SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex för 2023 publicerades den 5 december. År 2023 finns Sveriges bästa hemtjänst i Halmstad kommun. Herrljunga plats 217 (plats 238 för index 2022) av 290.

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna. Syftet är att alla kommuner ska kunna lära av varandra för att förbättra sin hemtjänst, inte att peka finger. Det är en unik kvalitetsmätningsindex där seniorer själva valt ut de parametrar som är viktigast i hemtjänsten. Indexet följer upp kvaliteten i samtliga 290 kommuner. Första gången indexet presenterades var 2022.

Hemtjänst index web-sida: www.hemtjanstindex.se

Herrljunga kommun hamnade på den nedre delen på listan över alla Sveriges kommuner.
Placeringen är 217 i 2023 år index, något bättre än 2022 då platsen var 238 av de 290 kommuner som redovisas i indexet. Vårgårda gick om Herrljunga från plats 271 ( 2022) till plats 211 i 2023 års index

Nedan är ett utdrag från indexet.

Uttdraget i PDF format här.

Alla data från Hemtjänstindexet 2023 finns här.

Index 2022

 

Alla data från Hemtjänstindexet 2022 finns här.