Funktionärer

Stig Björkman

Revisor,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Jan Claesson

Resor,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Margaretha Dahlquist

Medlemsregisteransvarig CU,Data

Karl-Johan Ferm

Valberedning ordförande

Lena Kellerman

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Majken Nyberg

Folkhälsa/Friskvård

Daga Samuelsson

Revisor

Anita Stiller

Folkhälsa/Friskvård

Ingbrith Torstensson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Ingvar Valdemarsson

Trafik

Ann Welander

Valberedning

Ragnvald Åberg

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Rolf Lundin

Valberedning