Maj - äntligen vår

Gullvivan - Primula veris är fridlyst i hela landet men på olika sätt. Man får inte gräva eller dra upp växten med rötterna. Inte heller plocka växten för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Gullvivan växer i Syd- och Mellansverige i ängsmark, gräsmark och är en flerårig ört. Den blommar i maj-juni.

  • Maj månadsblomma får bli Gullvivan - Primula veris

Ni som saknar att vinna månadens blomma, får ta del av de blommor jag själv fotar och lägger ut.

Maj månads blomma får bli Gullvivan - Primula veris - som jag fotat bland tusentals andra gullvivor i Djupedalen i Dala nära Stenstorp. Där finns även många andra blommor så som Backsippa, Mandelblom och i Skogatorp naturreservat kan man se Nattvioler, Guckusko, Jungfru Marie nycklar m.fl. arter. 

Bilder: UK