Månadsträff  September

Den 13 september kom Stig Lindberg till Kullingsvik och Knutpunktens månadsträff med en sångskatt från Lasse Berghagen till Dan Andersson via Evert Taube och Elvis Presley

  • Stig Lindberg