Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Har du frågor eller är det något du vill att vi ska ta upp i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) Kontakta gärna någon i KPR-gruppen eller vår styrelse!

   SPF Knutpunktens äldreråd som sitter med i KPR:

  • Stig Björkman              0513-214 02
  • Rolf Kry                       070-543 07 08
  • Lisbeth Dalqvist          070-668 94 53
  • Ingbrith Torstensson   070-622 88 59