Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Har du frågor eller är det något du vill att vi ska ta upp i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) Kontakta gärna någon i KPR-gruppen eller vår styrelse!

   SPF Knutpunktens äldreråd som sitter med i KPR:

  • Uno Sanfridsson        070-3172084
  • Rolf Kry                       070-543 07 08
  • Lisbeth Dalqvist          070-668 94 53
  • Ingbrith Torstensson   070-622 88 59

 

Nedan finns Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll.
Rådets sammanträden för 2024 sker 13 februari, 7 maj, 10 september och 5 november klockan 14-16.

Protokoll pensionärsrådet

Sammanträdesdatum: 2023-11-07
Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Sammanträdesdatum: 2023-05-11
Sammanträdesdatum: 2023-02-13
Sammanträdesdatum: 2022-11-25
Sammanträdesdatum; 2022-06-15
Sammanträdesdatum: 2022-09-20

Länk till Herrljunga Kommun web sida för KPR. (Med protokoll från tidigare sammanträden).