KPR (Kommunala pensionärsrådet)

Har du frågor eller är det något du vill att vi ska ta upp i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) Kontakta gärna någon i KPR-gruppen eller vår styrelse!

   SPF Knutpunktens äldreråd som sitter med i KPR:

  • Stig Björkman              070-535 49 10  ordinarie
  • Ingbrith Torstensson    070-622 88 59  ordinarie
  • Rolf Kry                        073-069 87 92   ersättare
  • Lisbeth Dalqvist           0706-68 94 53   ersättare