Seniorer ser över

Det årliga underhållet av Rosa Husets trädgård.