Årsstämma 27 maj 2021

Hej alla medlemmar i SPF Seniorerna Ronneby. Den 27 maj genomfördes årsstämman planenligt per capsulam, som fungerar som så att medlemmarna har haft tillgång till samtliga handlingar inklusive styrelsens och valberedningens förslag till stämmoprotokoll. Styrelsen har vid stämman varit uppkopplade via ZOOM med ljud och bild. Stämmans ordförande Nils Ingmar Thorell och tre från styrelsen satt uppkopplade i vårt kära Rosa Hus väl spridda iakttagande alla coronans restriktioner. Övriga styrelsemedlemmar deltog i mötet från respektive hem.