Hedrade medlemmar

På traditionellt sätt i vår förening inbjöds de som under året fyllt eller fyller 80-, 90- eller 100 år till lunch.
Bergslagskrogen vid golfbanan 1 sep 2022.