Månadsmöte 220818

Höstens första i en brinnande värmebölja.

  • Demåne på Solliden