Hälsoveckan och Rosa husrenovering

Vår samlingslokal Rosa Huset behövde en ansiktslyftning. Samtidigt pågick våra studiecirklar plus alla aktiviteter enligt utsänt programblad. Se sid 2 i reportaget nedan!