Att leva med prostatacancer

Kent Lewén ordförande i föreningen Viktor informerade om prostatabesvär och behandlingar. Prostatacancer är i Sverige den vanligaste cancersjukdomen. Sjukdomen har ett långsammare förlopp än ex.vis aggresiv bröstcancer varför lämplig behandling kan göras mer personlig.

Nedan följer en del av Kent Lewéns power point presentation.

Kent Lewén Presentation