Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Holmberg

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Yvonne Andersson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin la Fleur Jeppsson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Johansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Gun-Britt Gadd

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Inger Svensson

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Artebrant

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Engvall

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Monika Lorentzon

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Persson

Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Ian Patterson

Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Per Arne Bjurling

Webbredaktör