Hälsofrämjandet och SFI informerade

Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för seniorer, Carina Lagerlund, vård- och omsorgsförvaltningen informerade samt Pär Bengtsson informerade om SFI och språkcaféet.