Årets jubilarer på Wienercaféet

Stormen Hans till trots kom ett trettiotal jubilarer med sällskap till Wienercaféet denna dag. SPF-Ronneby bjuder varje år på lunch alla de som fyller 80 - 90 år. En tradition som är uppskattad bland medlemmarna!