Stadgar

Nya gemensamma stadgarna från 1 jan 2022. Kap 1 Gemensamma stadgar, kap 2 särskilda för föreningarna, kap 3 särskilda för distrikten och kap 4 särskilda stadgar för förbundet.