Kommunen informer om Brå

Ordförande i Brå Kenneth Michaelsson informerar om läget i Ronneby

Vice kommunalråd och ordförande i BrottsföreByggande RÅdet Kenneth Michaelsson berättar om utvecklingen i Ronneby kommun.

 

 Intresset för vår säkerhet i samhället är stort.

 

 Lokalen var så gott som fullsatt!

 

 

 Åhörarna lyssnade koncentrerat på vad som sades.

 

 

 

 Många frågor blev det! Brå har gjort mycket men mer arbete måste utföras innan ordningen är återställd så att Ronnebyborna åter känner sig trygga. Man ska också komma ihåg att det myckna våldet oftast härrör från bråk mellan olika gäng.

 

 Vi tackar också Kenneth för väl genomförd information!