Livskvalitet ur ett juridiskt perspektiv

Hur vi äldre kan påverka vår livskvalitet ur ett juridiskt perspektiv. Lars-Göran Sandén från Folkhögskolan i Bräkne-Hoby informerade
2024-02-29.