SPF Folkhälsoveckan 8 - 12 maj 2023

Hej, SPF är aktiva och jobbar för sina medlemmars och alla seniorers bästa. Förbundet planerar nu folkhälsoveckan med bl.a webbinarier och stegutmaning. Under denna vecka vill SPF inspirera till aktivitet och rörelse och öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv och åldrande. Blekinge distriktet kommer att i samarbete med Östra Blekinge ordna en gemensam aktivitet. Information om aktiviteter i distriktets föreningar kommer framöver. Håll utkik detaljerad information kommer!