Torsdag 2 dec

Normal caféträff med Christel Stark från Hjälpmedelscentralen som informatör.