Kören

Äntligen har även kören kommit igång efter pandemin. Enligt Folkhälsomyndigheten sprids smittan lättare i ett sjungande sällskap än ett talande, därav den extra väntetiden.