Victoria och Viktor 2022

Denna torsdag ett allvarligare program.
Cancerföreningarna Victoria och Viktor berättade om bröst resp prostatacancer.

Från bröstcancerföreningen kom Ewa-Stina Johansson och från prostatacancerföreningen Conny Nöbelin.