Nyhet! Vaccinationsavgifter för äldre!

SPF Seniorernas vaccinationsprogram för äldre. Förbundet har arbetat för att utveckla
vaccinationsprogrammet för seniorer. Enl. Folkhälsomyndigheten har alla seniorer rätt till
kostnadsfri vaccination för influensa. Sedan 1/12 2022 har alla seniorer 75+ också rätt till
kostnadsfri vaccination för pneumomi tillsammans med riskgrupper. SPF arbetar vidare för att
seniorer också ska få rätt till kostnadsfri vaccination mot bältros.