Flitiga funktionärer

Styrelsens och medlemmarnas uppskattning av föreningens funktionärer.