Rullstolarna svärmar

Rullstolar med boende på Vidablick får, i enlighet med flerårig tradition, rulla i de närmaste omgivningarna med hjälp av ett 20-tal SPF-are