Äldre i trafiken 25 nov 2022

Mats Artebrant, vår trafikansvarige, och Carina Ringtun informerade om äldre i trafiken resp om Röda Korset.