Månadsmöte januari

Näringslivschen Torbjörn Lindh informerade om vad som är på gång i Ronneby kommun