Vad gör vi i SPF?

SPF Blekingedistriktet har tagit fram en broschyr över sin verksamhet. En enkel beskrivning som visar att vi på bred front arbetar för ett sunt, härligt och värdigt seniorliv. I länken nedan finner du förutom text och bild även videofilmer med ljud. Så slå på ljudet i din enhet och klicka på länken nedan.