Prova-på boule 221201

Kl 1800 i boulehallen Kallinge samlades vi för bouleförsök.