News55 Bilder

News55 program 

Tryck på News55 ovan för programmet!

Peppe Eng, konferencier för dagen. Peppe är en duktig talare och ledde informationsstunden alldeles utmärkt! I panelen sitter Bernt Johnsson PRO, Laila Andersson SPF och Ingrid Ottosson SKPF

 

 

Anders Lund vice ordförande i äldrenämnden invigningstalade med många kloka ord.

Panelen fick fördelade tider att representera sina respektive organisationer. I mångt och mycket har de samma syn på att seniorerna är väldigt viktiga för Sverige och att de skall stödjas och uppmuntras. Viktigt är att seniorerna är representerade i kommuner, landsting och på riksnivå.

 

I foajen till kongresshallen möttes man av montrar med broschyrer och plakater. 

 

Här är en av News55 värdinnor.

 

 

 

Försäkringsbolag är alltid viktiga. 

 

Politikerna ska inte påverka oss ! Vi skall påverka dem! Signum PAB

Flera politiska partier hade sina montrar på plats, alla tyvärr inte på bild. Det är bra att eventet är uppmärksammat av de olika partierna! 

 

Här är det hjälp med tyngre "tråkiga" och kanske "inte hinns med" tjänster

 

Kyrkan gör sitt för sammanhållningen i samhället.

 

Det gick nog åt fler Ahlgrens bilar än Albergs denna dag!  Men varje dag har sin morgondag!

 

Här är det svenska kläder med indisk historia.

 

 

 

Ronneby turistbyrå delade ut trevliga vad göra broschyrer piggt och glatt!

 

Litet bo jag sätta vill!

 

De finns de som har mål både i liv och mun, vilket bevisades av Ronnie Hellström i egen hög person!

 

 

 

Besökande och utställare hade det trevligt!

Det kom tyvärr inte så många besökare som väntat. Fina föredrag från bl.a bröstcancerföreningen missades av ickebesökare. På eftermiddagen kom det fler besökare och Lennie Normans show var populär. 

e