Styrelsemöte 2 sep

Några punkter som diskuterades vid mötet.