Vinprovning i Rosa Huset

Druvans historia och vinprovning i Rosa Huset är populärt! För att kunna informera och leda en grupp in i vinets värld begränsades deltagarantalet till 30. Intressant smakupplevelse!