Referat av Strömstararnas resa till Ästads Vingård

En mycket trevlig bussutflykt till Ästad Vingård stod på höstens program . Länka vidare och läs referat.