Medlemsträffar hösten 2023

Medlemsmöten i Fässberg kyrkas församlingshem. Vi träffas kl. 12.30, en onsdag varje månad (se nedan). Anmälan liksom av-anmälan är obligatorisk för beräkning av inköp av smörgås/mat. Anmälan sker via e-mail (saknas tillgång till e-mail, kan ni ringa).

Vi ber våra medlemmar att respektera att annan aktivitet ibland bedrives i "Stora sittgruppen" i entrén, undvik därför att vistas där. Vid ankomst uppmanas därför alla, att när kassan öppnats, snabbt förpassa sig in i vår hyrda lokal.

 
Fässbergskyrkans församlingshem kl 12.30 

Anmälan och ev. av-anmälan, fordras inför beställning av mat/fralla

  • Anmälan tidigast: kl. 10.00, 22/8-23
  • Anmälan senast: en vecka före medlemsträffen
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Onsdag den 6 september

Liseberg 100 år. Det är 100 år sedan Liseberg slog upp portarna för första gången. Lisebergshistorikern Patrik Källström berättar om dessa händelserika år i ett intressant föredrag. Sedan följer en kort information om Strömstararnas höstprogram samt information om Studieförbundet Vuxenskolans samarbete med Strömstararna.

 

Onsdag den 4 oktober

Ett kärt återseende av dragspelaren och sångaren Kjell Bergén. Därefter följer en kort information om Träffpunkten i Mölndal och dess verksamhet samt service man hittar där.  

  • Anmälan: Jan Johansson, sylvajan@telia.com
  • Anmälan senast den 27 september
  • Kostnad: 100:-, vid entre 

 

Onsdag den 1 november

Från historiskt pappersbruk till modern stadsdel. I Forsåker skall nya bostäder och arbetsplatser växa fram bland ett rikt kulturliv i en vacker omgivning. Lyssna till föredrag av Sven-Ove Johansson, MölnDala Fastighets AB, om hur projektet utvecklas. Därefter följer en kort information om Mölndal biblioteks verksamhet, där vi får höra om all ny teknik som nu finns inom bibliotekens ramar.

  • Anmälan: Sverker Fridstedt, sverkerfrid@gmail.com
  • Anmälan senast den 25 oktober
  • Kostnad: 100:-, vid entre     

 

Onsdag den 6 december

Samtidigt som vi bjuds på underhållning i form av sång och musik, av trubaduren och Taubetolkaren GåKe Gunnarsson från Flatön, så riktar vi vår uppmärksamhet åt julegröten och skinksmörgåsen, som traditionsenligt serveras detta årets sista medlemsträff. Därefter följer en kort information om nästa termins program