Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Kaj-Åke Larsson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Sverker Fridstedt

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Rita Jönsson

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Cecilia Wingren

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Aina Granath

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Anette Liljeroth

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Ingrid Rasmuson

Styrelsen vice sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Jan Juréen

Styrelsen sekreterare