Referat 2022

2022:

  • Medlemsträff  7 december -2022
  • Utflykt till Ryttmästarbostället, 10 maj -22
  • Medlemsträff och terminsavslutning den 4 maj -22
  • Medlemsträff 6 april -22
  • Medlemsträff 2 mars -22
  • Hotell The Weaver

2021: Inga referat

2020: Inga referat

2019: Se arkiv