Förhindra fallolyckor

Här lägger vi in tips och länkar till hur man kan förhindra fallolyckor och om hur man kan ta sig upp ifall olyckan är framme.

Socialstyrelsen:

Se youtube-video:

https://www.youtube.com/watch?v=wAtinWnl4O4.  "Säkerhet i vardagen" - Tips och råd på äldre dar.  I filmen berättar överläkare Yngve Gustafson om varför äldre ramlar i hem- och närmiljön och vad anhöriga och äldre själva kan göra för att minimera riskerna. Vi får höra hur Rutan 93 år och hennes dotter Inger tänker kring ålderdom och livsglädje!

Upp från golv - YouTube