Info fr styrelsen -20

Arkiverad information från styrelsen -20

Material från 2020

Strömstarar i karantän

SPF Strömstararna kämpar liksom de flesta övriga i samhället att försöka hålla igång sin verksamhet för sina medlemmar. Vi har sedan mitten av mars tvingats ställa in samtliga medlemsträffar, resor och kursverksamhet. Föreningen har 385 medlemmar som inte kan umgås med sina nära och kära, och det finns säkert några som lider av ofrivillig ensamhet. Nästan alla våra medlemmar tillhör av åldersskäl en riskgrupp och vi anser oss inte kunna tumma på myndigheternas restriktioner. Man skulle kunna tro att styrelsen därför har tagit paus i sitt arbete, men detta är ingalunda fallet. Vi jobbar oförtrutet vidare med att komma med ett höstprogram som förhoppningsvis ska kunna intressera medlemmarna. Planering pågår för fullt för medlemsträffarna som är planlagda med början den 3 september i Stensjökyrkans församlingslokal, och därefter den första torsdagen varje månad kl. 15. Programmet kommer som vanligt att vara en blandning av föredrag och sång och musik.

Vad som är svårare är att planera in studiebesök och liknande, eftersom de flesta av de företag vi kontaktar föredrar att avvakta till alla restriktioner är avblåsta.

En bussresa i oktober till IKEA-museet och Linnés Råshult är dock inplanerad.

Sedan återstår att se vad som i verkligheten låter sig genomföras, och hur länge Coronapandemin tänker hålla oss i sitt strupgrepp.

Visst är det märkligt vad en fladdermus i Kina kan ställa till för några Strömstarar i Mölndal.

För styrelsen Jan Juréen